Beskydské MTB trasy
Zpět na předcházející stránku.


Trasa: z Kopřivnice na Solárku na Ondřejníku


klikni pro zvětšení mapy 1.úsek - z Kopřivnice od koupaliště do Vlčovic

V Kopřivnici u koupaliště vjedeme do lesa a držíme se lesní šotolinové cesty, která nás dovede do Janíkova sedla, kde je rozcestí s více cestami. Dáme se mírně vlevo, na cestu, která vede kolem hájenky a nejvíce klesá. Lesní hlíněno kamenitou cestou sjedeme k holému vrchu, kde několikrát přejedeme vodu tekoucí po cestě a polní cestou přijedeme do Vlčovic.
klikni pro zvětšení mapy 2.úsek - z Vlčovic kolem Tichavské hůrky do Měrkovic

Ve Vlčovicích přijedeme na hlavní cestu a dáme se po ní vpravo (na jih, na Frenštát), při výjezdu z obce přejedeme přes most a za ním (cca po 200 metrech) odbočíme hned na první polní asfaltové cestě vlevo. V obci u stavení se dáme vlevo, přejedeme most a odbočíme vlevo. Držíme se této cesty a po ní objedeme dokola celou Tichavskou hůrku. Nakonec po poli sjedeme kolmo na jinou polní cestu (je to žlutá značka) a odbočíme vlevo. Projedeme statkem a intuitivně se po loukách držíme stále stejným směrem (sever) až dojedeme k dalším stavením a až na asfaltovou cestu.
klikni pro zvětšení mapy 3.úsek - z Měrkovic do Kozlovic

Opustíme žlutou (a zelenou) značku a pokračujeme po hlavní asfaltové cestě. Ovšem hned v údoličku odbočíme vpravo na škvárovou cestu, po níž jedeme cca 400m až uvidíme vlevo brod. Odbočíme na něj, projedem jej a odbočíme vlevo. Dojedeme ke staré stodole, od ní vpravo a po přírodní cestě stoupáme kolem stromů. Tato cesta nás dovede sjezdem do Kozlovic, kde na odbočce vpravo a přijedeme k řece. Můžete si dát brod a nebo použít most. Pak po hlavní cestě jeďte cca 400m vlevo až k pile (se dřevem), kde je před ní odbočka ze zelenou značkou. Na ni se napojíme.
klikni pro zvětšení mapy 4.úsek - z Kozlovic do Lhotky

V Kozlovicích se teda u pily napojíme na zelenou značku a ta nás dovede přes pole až do Kozlovic. Zezačátku vede po kamenité cestě, ale ta pak odbočí před jedním polem k rodinému domku na levé stráni. My však pokračujeme rovně, dále po louce po nevýrazné zatravněné cesté. Dále pořád rovně (a opět intuitivně daným směrem), až dojedeme do Lhotky. I tam pokračujeme dál po zelené značce.
klikni pro zvětšení mapy 5.úsek - ze Lhotky na Solárku

Ve Lhotce, když stoupáme, tak si můžeme na konci vybrat 2 možnosti: a) buď pořád po zelené (s tím, že toto vyjedou opravdu jen někteří) a nebo b) před koncem obce využít šipky s písmenem "D" směřující vpravo a to pak to prudké stoupání objedete tak, jak je zakresleno v mapě. Dále se již opět jede po zelené zn. po stoupající vrstevnici až na další rozcestí, kde se napojíme na žlutou zn. tj. odbočíme vpravo a najedeme na asfaltovou cestu. Ta nás dovede až k chatě Solárce, která se nám objeví po levé straně.

Bylo použito výřezu z mapy edice Klubu českých turistů č. 96: Moravskoslezské Beskydy.
Možno ji objednat ne e-mailu: obchod@freytagberndt.cz
Zpět na předcházející stránku.
Beskydské MTB trasy